butcontact
הנחיות למציג
 הנחיות ומידע למציג
נושאתיאורקובץ להורדה 
הנחיות כלליות למציג בתערוכהא. לוחות זמנים וסדרי פעולהCool
 ב. שטחי תצוגהCool
 ג. הנחיות כלליותCool
 ד. הוראות בטיחותCool
 ה. שירותים נוספיםCool
הנחיות ממונה בטיחות בעבודה לקבלנים/ספקים פרטים והנחיות ממונה בטיחות בעבודהCool
סדרי חניההסבר לשימוש במדבקות החניהCool
תנאי השתתפות בתערוכהתנאי השתתפות למציג בתערוכהCool

 

 הזמנת ציוד ושירותים למציג
נושא תיאורקובץ להורדה
 הזמנת כיתוב לשילוט
טופס מס' 1 - פרטים להזמנת כיתוב לביתן בנוי מודולארי בלבד Cool
פרסום בקטלוג התערוכהטופס מס' 2 - פרטי החברה לפרסום בקטלוג התערוכהCry
הזמנת חשמלטופס מס' 3 - פרטים להזמנת חשמלCool
הזמנת חשמל לילהטופס מס' 4 - פרטים להזמנת חשמל לילהCool
הזמנת חשמל לשטחי חוץ, תאורה בביתן 1 ושירותי תליהטופס מס' 5 -פרטים להזמנת חשמל לשטחי חוץ, תאורה בביתן 1 ושירותי תליה Cool
הזמנת ריהוטטופס מס' 6 - פרטים להזמנת ריהוטCool
ריהוט ודקורציה תמונות ריהוט ודקורציהCool
הזמנת קווי תקשורתלפרטים והזמנות:
מרכז הירידים - מורג, 052-3611641
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל - עמית, 052-5550567
 
הזמנת שרותי אינסטלציהטופס מס' 7 - פרטים להזמנת שירותי אינסטלציה- נקודת מים, כיור וניקוזCool
הזמנת אויר דחוסטופס מס' 8 - פרטים להזמנת אויר דחוסCool
הזמנת מדבקות חניהטופס מס' 9 - פרטים להזמנת מדבקות חניהCool
פרטי חברת עיצובטופס מס' 10 - טופס דיווח בפרטי חברת העיצוב (שטח תצוגה ללא בינוי) Cool
בקשה להצטרפות למועדון VIPטופס מס' 11- בקשה להצטרפות למועדון המנהלים של קבוצת שטירCool
הזמנת בדיקת מהנדס קונסטרוקציהטופס מס' 12 - פרטים להזמנת בדיקת מהנדס קונסטרוקציה Cool
יחסי ציבורטופס מס' 13 - פרטים להזמנת יחסי ציבור Cool

 

אזהרה- תרגילי הטעיה ופניות של חברותמכתב אזהרה- תרגילי הטעיה ופניות של חברות פרסום מחו"ל
המציעות פרסום בקטלוג דיגיטלי תמורת תשלום
 Cool            
but_back_to_top

שותפים: