butcontact
מחירון

> מחירון שטחי תצוגה
> מפרט טכני
> אפשרויות למתן חסויות לתערוכה ולכנסים
> תנאי ההרשמה לתערוכה
> עלון התערוכה, תקנון התערוכה, מפת ביתן 10, מפת ביתן 11

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית
♦ דמי רישום 800.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (ללא בינוי מודולארי) 10,395.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל בינוי מודולארי) 11,955.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)18-7 מ"ר1,560.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)50-19 מ"ר1,390.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)80-51 מ"ר1,235.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)100-81 מ"ר1,180.00 ₪
1 מ"ר - שטח רצפה לתצוגה (ללא בינוי מודולארי)100 מ"ר ומעלה1,000.00 ₪
1 מ"ר - חבילת בינוי מודולארי 260.00 ₪
1 מ"ר - חבילת בינוי מודולארי עם שטיח 300.00 ₪

• רישום מוקדם: לנרשמים לתערוכה עד 1/09/2015 תינתן הנחה של 10% על מחיר שטח הרצפה לתצוגה.
• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
* שטח רצפה בלבד: שטח תצוגה בלבד, ללא כל תוספת כגון: בינוי מודולארי, חשמל, תקשורת וכיוצ"ב.

מפרט טכני
חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר)
• קירות צד וקיר גב לכל השטח המוזמן.
• אפשרות לתוספת מחיצה פנימית להגדרת
  שטח כמשרד או מחסן פנימי
  (יש להזמין  כ- 3 שבועות לפני התערוכה) 
• שלט חזית לביתן עם שם המציג עליו
  בעברית ובאנגלית (לפי הזמנת המציג)
  לביתן פינתי יופיע השם ע"ג כל חזית
  (10 אותיות לכל מטר רץ חזית) 
• 1 ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ חזית
  (ביתנים פינתיים רק בחזית אחת)
• 2 כסאות, 1 שולחן, 1 מדף לכל 8 מ"ר
• נקודת חיבור אחת לחשמל בעלת כח
  של 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.
  הספק חשמלי נוסף ניתן להזמין בתשלום
  ובהתאם למחירון
* מומלץ להזמין שטיח לשטח המוזמן. 
  עלות השטיח 40.00 ₪ + מע"מ למ"ר
  כולל הדבקה

 
 התמונה לצורך המחשה בלבד

רוצה לבלוט בתערוכה ובכנסים?
אנו מציעים לך להיות נותן חסות ולהגדיל את החשיפה של חברתך ולהעלות את המודעות למותג שלך.
למגוון האפשרויות וליצירת החסות המותאמת ליעדי וצרכי חברתך לחץ כאן (עמוד 2).

תנאי ההרשמה לתערוכה כוללים:

* עלון התערוכה, תקנון התערוכה, טופס ההרשמה של קבוצת שטיר על תנאיו
  קובץ "הנחיות למציג" המתפרסם במלואו באתר קבוצת שטיר ועדכונים באתר התערוכה אשר יתפרסמו מעת לעת.
* תוכנית התערוכה, מפת ביתן 10, מפת ביתן 11, והאירועים הנלווים נתונים לשינויים ועדכונים.

but_back_to_top

שותפים: