מחירון

דמי רישום 850.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד (מינימום 6 מ"ר ) עד 24 מ"ר 1,700.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 36-25 מ"ר 1,500.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 60-37 מ"ר 1,400.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 61 מ"ר ומעלה 1,200.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח 300.00 ₪
מחירון שטחי חוץ:
1 מ"ר שטח חוץ לתצוגה 30-10 מ"ר 800.00 ₪
יחידת תצוגה 30 מ"ר 17,500.00 ₪
 • שטחים עם 2 חזיתות פתוחות: תוספת של 3% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • שטחים עם 3 או 4 חזיתות פתוחות: תוספת של 5% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • הרשמה מוקדמת: לנרשמים לתערוכה עד 01.02.2022 תינתן הנחה מיוחדת של 10% (ממחיר המחירון).
 • רישום מאוחר: לנרשמים לאחר ה- 01.06.2022 תוספת של 10% במחיר ההשתתפות.
 • כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
 • שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר

 • דמי רישום: 850.00 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה בלבד (מינימום 6 מ"ר ) עד 24 מ"ר: 1,700 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה בלבד של 36-25 מ"ר: 1,500 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה בלבד של 60-37 מ"ר: 1,400 ₪ למ"ר
 • שטח רצפה בלבד של 61 מ"ר ומעלה: 1,200 ₪ למ"ר
 • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי עם שטיח: 300 ₪ למ"ר.

מחירון שטחי חוץ:

 • 1 מ"ר שטח חוץ לתצוגה של 30-10 מ"ר: 800 ₪
 • יחידת תצוגה של 30 מ"ר: 17,500 ₪
 • שטחים עם 2 חזיתות פתוחות: תוספת של 3% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • שטחים עם 3 או 4 חזיתות פתוחות: תוספת של 5% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
 • הרשמה מוקדמת: לנרשמים לתערוכה עד 01.02.2022 תינתן הנחה מיוחדת של 10% (ממחיר המחירון).
 • רישום מאוחר: לנרשמים לאחר ה- 01.06.2022 תוספת של 10% במחיר ההשתתפות.
 • כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
 • שטח רצפה בלבד: ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קירות צד וקיר גב לכל השטח המוזמן.

• שלט חזית לביתן עם שם המציג עליו בעברית ובאנגלית (לפי הזמנת המציג). לביתן פינתי יופיע השם ע"ג כל חזית
(10 אותיות לכל 1 מטר רץ חזית).

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• ספוטים לתאורה, 1 לכל מטר רץ חזית (ביתנים פינתיים רק בחזית אחת).

• נקודת חיבור אחת לחשמל בעלת כח של 1 קו"ט לכל 8 מ"ר. הספק חשמלי נוסף ניתן להזמין בתשלום ובהתאם
למחירון.

• שטיח בצבע אחיד.