כנסים מקבילים

:כנסים המתקיימים במקביל

ITTN – The 6th Biennial Conference of Israel's Technology Transfer Organization

MDR&D – The 2nd Medical Device Research & Development Summit