מחירון

דמי רישום 895.00 ₪
יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל חבילת בינוי מודולארי משודרג) 13,125.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד (מינימום 6 מ"ר) 36-6 מ"ר 1,890.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 48-37 מ"ר 1,730.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 60-49 מ"ר 1,630.00 ₪
1 מ"ר – שטח רצפה בלבד 61 מ"ר ומעלה 1,520.00 ₪
1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי משודרג מחיר למ"ר 350.00 ₪

מחירון שטחי תצוגה, המחירים הם ל-1 מ"ר מעבר ליחידת התצוגה הבסיסית

  • דמי רישום: 895.00 ₪ למ"ר
  • יחידת תצוגה בסיסית 6 מ"ר (כולל חבילת בינוי מודולארי משודרג): 13,125.00
  • שטח רצפה בלבד של 6-36 מ"ר (מינימום 6 מ"ר) : 1,890.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 37-48 מ"ר: 1,730.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 49-60 מ"ר: 1,630.00 ₪ למ"ר
  • שטח רצפה בלבד של 61 מ"ר ומעלה: 1,520.00 ₪ למ"ר
  • 1 מ"ר – חבילת בינוי מודולארי משודרג: 350 ₪ למ"ר

תנאי רישום:
• שטחים עם 2 חזיתות פתוחות: תוספת של 3% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
• שטחים עם 3 או 4 חזיתות פתוחות: תוספת של 5% על מחירון התערוכה המפורט מעלה.
• רישום מוקדם: לנרשמים לתערוכה עד ל- 01/07/2022תינתן הנחה של 10% על מחיר שטח הרצפה לתצוגה.
• רישום מאוחר: לנרשמים לאחר ה- 01/09/2022תוספת של 10% במחיר ההשתתפות.
• רישום לשתי התערוכות הבאות יחד (2022ו- 2023): בנוסף לאמור מעלה, תינתן הנחה של 10% על מחיר שטח הרצפה לתצוגה. מותנה ברישום ותשלום מקדמה בעת החתימה עבור שתי התערוכות.
• כל המחירים המופיעים בעלון זה אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף לפי שיעור המע"מ שיהיה קבוע בחוק.
• שטח רצפה בלבד הינו שטח ללא בינוי מודולארי וללא כל תוספת אחרת.

מפרט טכני

חבילת בינוי מודולארי כוללת: (המפרט הינו למינימום 6 מ"ר):

• קיר גב וקירות צד בצבע לבן.

• קורת שילוט עם שם החברה בעברית ובאנגלית (עד 10 אותיות למטר רץ).

• ספוט תאורה לכל 1 מטר רץ של חזית הביתן (בביתן פינתי רק בחזית אחת).

• 1 שקע חשמל חד פאזי 1 קו"ט לכל 8 מ"ר.

• 1 שולחן, 2 כסאות, 1 מדף לכל 8 מ"ר.

• שטיח לכל השטח המוזמן (צבע אחיד לכל הביתנים).