CT

The 5th Annual Conference for Clinical Trials

מועד יפורסם בהמשך | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, תל אביב

תוכנית הכנס
הרשמה לכנס

ניסויים קליניים בישראל 2021 – מחשבים מסלול מחדש

מטרת הכנס:

להתעדכן, לשתף,לדון ולעורר שיח בין משתתפי הכנס בסוגיות הנוגעות ליום-יום המקצועי של כולנו. ניהול וביצוע ניסויים קליניים באופן מיטבי.

ניהול תכני הכנס:

אהובה קורן
מנכ"לית, חברת ג'. סי. פי ניסויים קליניים

בחודשים הראשונים להתפרצות מגפת הקורונה, המשכיות ניסויים קליניים רבים ברחבי העולם היתה בסכנה. חברות שנערכו מראש עם פתרונות מתקדמים וחדשניים יכלו לתת מענה, תוך שמירה על בטיחות המטופלים ומהימנות הנתונים, והיו הראשונות להתאושש מהמשבר.
במבט לאחור, המגיפה שימשה כמאיץ במגוון תחומים, בכללם, טיפול רפואי מרחוק (טלרפואה), איסוף נתונים רפואיים באמצעות סנסורים או טכנולוגיות לבישות, החתמה על הסכמה מדעת באמצעים דיגיטליים, ביקורי ניטור וירטואליים (מרחוק), ניהול וניתוח הנתונים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים תוך שילוב של יכולות בינה מלאכותית, ועוד.
מוזמנים למפגש בו נדבר על האתגר שהפך להזדמנות. על חישוב מסלול חדש לתכנון, ניהול וביצוע ניסויים קליניים באופן יעיל יותר, במטרה לזרז פיתוח של טיפולים משני ומצילי חיים.

ולצד כל אלו הרגולציה בארץ ובעולם מתעדכנת.

בין נושאי הכנס:

  • סקירה של החידושים ובעיקר החדשנות בתחום. לאחר הסקירה, ננהל רב-שיח בין בעלי עניין שונים לגבי השפעת השינויים על האינטראקציה ביניהם.
  • כיצד מאגרי ידע גדולים (ביג-דאטה) ובינה מלאכותית יוכלו לתמוך בהגברת היעילות בשלבי המחקר והניסויים הקליניים? כיצד להיערך לסיכונים כגון איומי סייבר?
  • תרפיות מתקדמות – היכן אנו מצויים במסע לפיתוח תרפיות מתקדמות? כיצד הפיתוחים החדשים הללו יעצבו את פני העתיד? ומהן דרישות הרגולציה בישראל לניסויים קליניים בתרפיות מתקדמות?

מוזמנים לכנס אנשי מקצוע מתחום מדעי החיים, פיתוח תרופות ופיתוח מכשור רפואי:

 • רופאים
 • צוותי מחקר בבתי חולים
 • מנהלי בתי חולים
 • חברי ועדות הלסינקי
 • מנהלים קליניים
 • מנטרים קליניים (CRAs)
 • מנהלי חברות
 • יזמים
 • מנהלי וחוקרי מו"פ
 • מנהלי שיווק ופיתוח עסקי
 • סמנכ"לי רגולציה
 • סמנכ"לי אבטחת איכות

*הכניסה לכנס תותר בהתאם להנחיות התו הירוק (תעודת מתחסן, תעודת מחלים, או בדיקה שלילית לקורונה) ובהתאם להנחיות משרד הבריאות ביום הכנס. יש להצטייד בתעודת זהות.

לפרטים אודות תצוגה בתערוכה ואפשרויות למתן חסות בכנס:
נא לפנות לרווית מיטשל, נייד: 050-741-9990, דוא"ל: marketing1@stier-group.com

:כנסים המתקיימים במקביל

ITTN – The 6th Biennial Conference of Israel's Technology Transfer Organization

MDR&D – The 2nd Medical Device Research & Development Summit