הנחיות למציג

Exhibitor's Manual

הנחיות ומידע למציגים 

מידע נוסף

הזמנת ציוד ושירותים

מידע נוסף

טיפים והמלצות

מידע נוסף

שירותים וספקים

מידע נוסף

הנחיות ומידע למציג

נושא תיאור
הנחיות כלליות למציג בתערוכה

א. לוחות זמנים וסדרי פעולה

ב. שטחי תצוגה

ג. הנחיות כלליות

ד. הוראות בטיחות

ה. שירותים נוספים